Overskrift Dato publiceret

Netværksmøde - marts 2015

07/01/2015

Første ordinære netværksmøde for 2015 holdes den 23. marts 2015, kl. 14-16 hos Hvidovre Fjernvarme c/o EBO Consult, Arnold Nielsens Boulevard 60, Hvidovre. 

Sekretariat pr. 1. januar 2015

05/01/2015

Hvidovre Fjernvarme overtager den 1. januar 2015 sekretariatsfunktionen for netværket for 2015. Greve Fjernvarme overtager pr. 1. januar 2016.

VEKS vil sende regning for dårlig investering videre til fjernvarmekunderne. Ulovligt siger Vestegn

11/10/2013

Fjernvarmekunderne kan se frem til en betydelig ekstra regning, fordi VEKS har overtaget Køge Kraftvarmeværk. Værket overproducerer, og er for dyr i drift, men VEKS var advaret. Nu viser det sig, at VEKS ikke lovligt kan sende regningen videre til fjernvarmekunderne, og derfor hænger VEKS’ ejere selv på regningen, siger Vestegnens fjernvarmeselskaber, der er gået sammen i foreningen NetVarme.

Op til 2000 kroner mere på regningen om året; Så meget kan fjernvarmekunderne på Vestegnen se frem til, at skulle betale ekstra for en fejl begået af den kommunalt ejede fjernvarmeleverandør VEKS, hvis ikke politikerne handler hurtigt, og påtager sig regningen.

VEKS gjorde en rigtig dårlig handel, da de købte Køge Kraftvarmeværk for en krone i maj 2012. Til trods for skriftlige løfter om, at VEKS’ eksisterende kunder ikke skulle finansiere underskud i forbindelse med købet, har VEKS nu alligevel valgt at sende regningen på i alt 76 millioner kroner videre til fjernvarmekunderne.

Beslutningen om alligevel at sende regningen videre til forbrugerne er godkendt af VEKS’ bestyrelse, der består af kommunalpolitikere fra de 12 ejerkommuner, der trods advarsler valgte at godkende prisstigningen. Advarslerne kom fra NetVarme, en sammenslutning af fjernvarmeselskaber der modtager varme fra VEKS’ ledninger, og distribuerer varmen videre til forbrugerne.

NetVarme: Der er en løsning på problemet

Udover en ekstra årlig varmeregning på op til 2000 kroner for en gennemsnitlig fjernvarmekunde, så betyder ekstraregningen fra VEKS at samtlige planlagte udbygninger til fjernvarmekunder i de 12 kommuner afbrydes eller revurderes.

Godkendelse af købet af Energistyrelsen skete med henvisning til at der skulle udarbejdes et projektforslag i henhold til projektbekendtgørelsen. Denne betingelse er ikke fulgt af VEKS, og derved at projektet i strid med varmeforsyningsloven. Derfor er det ikke lovligt at sende varmeregningen videre til kunderne, og VEKS og bestyrelsen må selv tage ansvaret, mener NetVarme, der netop har afsendt en klage til Energitilsynet, hvor man forventer at få medhold i et krav om ikke at sende regningen videre til fjernvarmekunderne, eftersom varmeforsyningsloven ikke er overholdt.

”Det er ikke rimeligt, at en dårlig investering fra VEKS’ side skal sendes videre til vores trofaste fjernvarmekunder. Der er desværre nogle politikere, der trods advarsler er blevet vildledt af VEKS. Derfor vil kommunerne komme til at hænge på ekstraregningen, så dette ikke går ud over fjernvarmekunderne,” siger Erik Christiansen, Hvidovre Fjernvarme og talsmand for NetVarme.

For yderligere info

kontakt Erik Christiansen, Hvidovre Fjernvarme

tlf. direkte 3638 3802

tlf. mobil 2046 7131

VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S ejes af Albertslund Kommune, Brøndby

Kommune, Glostrup Kommune, Greve Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup

Kommune, Ishøj Kommune, Køge Kommune, Roskilde Kommune, Rødovre Kommune,

Solrød Kommune og Vallensbæk Kommune

26 lokalpolitikere fra Vestegnen er repræsenteret i VEKS' bestyrelse

Albertslund: Formand Finn Aaberg (A), Steen Christiansen (A) & Annette Pedersen (F)

Brøndby: Arno Hurup Christiansen (A) & Ole Valsgaard Hansen (O)

Glostrup: Josephine Dandanell (O) & Freddie Rose (A)(observatør)

Greve: Bjarke Abel (A)

Hvidovre: Finn Gerdes (A), Katrine H. Frederiksen (F) & Karl Erik Høholt Jensen (V)

Høje-Taastrup: Svend-Erik Hermansen (A), Frederik A. Hansen (V) & næstformand Laurids Christensen (C)

Ishøj: Birgit Nielsen (A) & Bent Skov (A)(observatør)

Køge: Torben Haack (F)

Roskilde: Kaj V. Hansen (A), Torben Jørgensen (A), Peter Madsen (V) & Kim Raben (F)

Rødovre: Steen Skriver Rasmussen (A)& Svend Erik Pedersen (F)(observatør)

Solrød: Hans Nydam Buch (C) & John Klausen (A)(observatør)

Vallensbæk: Henrik Rasmussen (C)

Netvarme er en forening bestående bl.a. af Roskilde Forsyning, Vallensbæk Fjernvarme SYD A.m.b.a., Vallensbæk Fjernvarme A.m.b.a., Greve Fjernvarme, Solrød Fjernvarme a.m.b.a., Hvidovre Fjernvarme og Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. 

Fjernvarmeudbygning og anlæg

18/03/2013

Netværkets medlemmer har travlt med at vurdere mulighederne for at konvertere områder til fjernvarme. Hovedproblemet er i denne sammenhæng, at der er betydelige anlægsinvesteringer.

Derfor har netværket nedsat en gruppe, der skal komme med et oplæg til en fælles analyse af anlægsproblematikken. Tanken er, at analysen skal anvendes som grundlag for udveksling af erfaringer.

Rødovre og Hvidovre står for koordinationen af oplægget.

Udvikling af fjernvarmeunit

21/01/2013

NetVarme har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en fælles standard for en fjernvarmeunit. Hensigten er, at arbejdsgruppen skal afdække markedet for udvikling af en fjernvarmeunit for parcelhusejere, der kan danne basis for indkøb af standardunits for alle netværkets medlemmer.

Arbejdsgruppen vil komme med sine forslag i foråret 2013.

Records 1 to 5 of 9  

Logo netvarme.dk

Webdesign COMKON