Overskrift Dato publiceret

Varmepriser nedsættes

04/09/2015

På vestegnen kan vi konstatere en generel nedsættelse af varmepriserne for 2015. Årsagen hertil er, at bestyrelsen i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) har besluttet at sende overdækning (i daglig tale: overskud) tilbage til forbrugerne.

Medlemmerne af NetVarme, dvs. de lokale fjernvarmeselskaber, er overordentlig glade for denne beslutning. Det gør fjernvarmen mere konkurrencedygtig i forhold til olie og naturgas. Det er særligt betydningsfuldt for de lokale fjernvarmeselskaber, der har udbygningsprojekter, hvor man skal overbevise potentielle kunder om fjernvarmens mange fordele.

NetVarmes medlemmer arbejder fortsat på en fjernvarmepris på vestegnen, der opfylder "hvile-i-sig-selv-princippet", dvs. princippet om at udgifter og indtægter skal balancere.

Roskilde går mod vest

24/03/2015

På NetVarmes møde den 23. marts 2015 orienterede direktør Torben Christiansen, Roskilde Forsyning, om forsyningsselskabets samarbejde med kommuner mod vest. Præsentationen kan ses her.

Præsentation - Avedøreværket - Dong

23/06/2014

Hej Alle.

Hermed præsentation fra besøget af Niels
Christian Kjær og Lars Hansen fra Dong.

 Som fortalte om Avedøreværket og om Dongs strategi.

Afholdt hos EBO Consult. Mandag den 16 juni 2014.

Aved__rev__rket_pr__sentation_160614.pdf

Energiforlig 2 - afgift

19/03/2013

Som et led i energiforliget er der indført en forsyningssikkerhedsafgift for rumvarme. Trods afgiftens ordlyd er der ikke meget sikkerhed i den - bortset fra sikkerheden for, at den bliver opkrævet.

For fjernvarmekunderne betyder afgiftens indførelse en forventet årlig stigning på ca. 1.500-2.000 kr. på vestegnsområdet. Da afgiften også er pålagt de fossile brændsler som olie og naturgas forrykkes konkurrencen ikke mellem forsyningskilderne på dette punkt.

Energiforlig 1

25/05/2012

Efter forårets energiforlig skal det blive interessant at se, hvordan det udmøntes. Især forsyningssikkerhedsafgiften for rumvarme har betydning for alle fjernvarmeforbrugere.

Er afgiften med i skattereformen, så løftes sløret formentlig i uge 22 - 2012.

 

Records 1 to 5 of 5  

Logo netvarme.dk

Webdesign COMKON