Overskrift Dato publiceret

Energiforlig 2 - afgift

19/03/2013

Som et led i energiforliget er der indført en forsyningssikkerhedsafgift for rumvarme. Trods afgiftens ordlyd er der ikke meget sikkerhed i den - bortset fra sikkerheden for, at den bliver opkrævet.

For fjernvarmekunderne betyder afgiftens indførelse en forventet årlig stigning på ca. 1.500-2.000 kr. på vestegnsområdet. Da afgiften også er pålagt de fossile brændsler som olie og naturgas forrykkes konkurrencen ikke mellem forsyningskilderne på dette punkt.

Se alle artikler fra Andre Nyheder

Logo netvarme.dk

Webdesign COMKON